Werkwijze


De eerste afspraak zal ongeveer een uur duren (intake).

Ik vind het prettig om uitgebreid de tijd te nemen, zodat ik na de eerste “behandeling” een duidelijk beeld heb wie ik voor me heb.
We starten met een uitgebreid vraaggesprek (ook wel anamnese genoemd).
Na het vraaggesprek volgt een lichamelijk onderzoek, waarin de klachten/beperkingen aan bod komen.
We bespreken de bevindingen en beslissen dan samen of een behandeling noodzakelijk is. Zo ja, dan brengen we de klachten in kaart en kijken we wat de doelen zijn waar we naartoe werken.
Na de eerste behandeling krijg je altijd adviezen mee, waarmee je direct aan de slag kunt.
Als er voldoende tijd over is, kunnen we direct starten met een (stukje) behandeling.

Tijdens de tweede behandeling zal ik vragen hoe je de eerste behandeling hebt ervaren. We bespreken dan het behandelplan nog een keer samen en is er genoeg tijd om vragen te stellen.

Regelmatig zullen we “Meten waar je staat”. Deze evaluatiemomenten zijn belangrijk, zodat we hetzelfde doel blijven nastreven.
Het meten is soms letterlijk met een meetlint, of met een vragenlijst waarin we kijken of we nog “de goede weg blijven volgen”.